Presentació del Consorci.

Convehidor

El Consorcio del Vehículo Eléctrico e Híbrido de Dos Ruedas (CONVEHIDOR) es constitueix el 2010 com a una associació voluntària d'empreses i entitats líders que agrupa companyies del sector tecnològic i industrial, amb repercussió directa en la indústria de les dues rodes. El seu objectiu principal és potenciar i transformar la mobilitat urbana mitjançant vehicles de dues rodes a combustió en un model més sostenible, menys contaminant, desenvolupant programes i accions a fi d'implementar el vehicle híbrid i elèctric de dues rodes a les nostres ciutats.

Les senyes d’identitat del Consorci són l'experiència, la innovació i el Know-How, senyes resultants de l'experiència acumulada per les empreses associades al sector tecnològic i industrial de les dues rodes. A aquestes senyes cal sumar-hi la garantia que ofereix la condició de líders en els seus respectius sectors de les empreses que formen el Consorci, totes elles degudament certificades, així com les institucions i les entitats locals que donen suport a la nostra ferma voluntat de desenvolupar un transport interurbà de dues rodes sense emissions contaminants.

Objectius

L'objectiu principal del Consorci és oferir i potenciar, tant a les empreses i grups del sector com a les institucions locals públiques o privades i a l'usuari final, l'ús real i efectiu del vehicle elèctric i híbrid de dues rodes en les àrees urbanes. Entre els nostres objectius també hi ha:

 • Consolidar la innovació tecnològica aplicada, la qualitat i el respecte al medi ambient com a principis que regeixin l'associació.
 • Desenvolupament del prototip industrial del sistema EMIC per a les dues rodes.
 • Creació de la primera fàbrica de bateries d’ió liti a Espanya.
 • Acoblament del sistema EMIC en motos 100% elèctriques (100% exportació).

Empreses Participants en el Consorci

Ecomotive Innova ha aconseguit aglutinar en aquest Consorci companyies líders del sector tecnològic i industrial juntament amb institucions i entitats locals summament rellevants per a la consecució dels objectius del Consorci. Aquests són els integrants del Consorci:

 • Ecomotive innova
  Ecomotive Innova és una empresa amb raó social a Barcelona, constituïda el 2009 per professionals d'àmplia experiència en el sector industrial de l'automoció i serveis. Líder del Consorci i propietària de la patent del sistema EMIC, designa els diferents membres del consorci i coordina les seves principals activitats, plannings, etc. i vetlla per la correcta consecució dels diferents fites del programa.
 • Ir a la web de Saft Baterías S.L.
  El grup Saft és l'especialista mundial en tecnologies avançades de bateries, líder mundial en la fabricació de bateries per a aplicacions industrials en els camps del transport (automoció i mobilitat), dels serveis estacionaris (energia i telecomunicacions) i de la il·luminació d'emergència. Amb una facturació anual de 600 milions de € i 4.000 Empleats Saft aporta un importantíssim "know-how" al projecte, subministrant cel · les, realitzant testeigs i coordinant les activitats tecnològiques amb la resta de consorciats.
 • Ir a la web de Ticnova
  Empresa nacional líder en la distribució de material informàtic. Disposa de 6 seus, Reus, Alacant, Cerdanyola del Vallès, Madrid, Taiwan i la Xina, i d’una fàbrica pròpia (Reus) amb capacitat per produir fins a 1.000 ordinadors diaris així com diversitat de productes de caràcter tecnològic. Ticnova aporta el seu "know-how" en procediments de fabricació industrial per a la correcta adequació en la designació dels components que seran utilitzats en la seva posterior fabricació en sèrieFacturació anual: 190 milions de €. Empleats: 220 aproximadament.
 • Ir a la web del Instituto Tecnológico de la Energía
  L’Institut Tecnològic de l’Energia (ITE) constituït des de 1994 a València, orienta els seus serveis, productes i projectes tecnològics a empreses i organismes públics nacionals i internacionals pertanyents als sectors de l'energia, elèctrics, electrònics. L'Institut Tecnològic de l'Energia (ITE) realitza el desenvolupament tecnològic de les targetes connectores de potència dels vehicles que incorporin el sistema EMIC així com les targetes connectores de control de potència ubicades al'interior dels cartutxos.
 • Ir a la web de la Fundación aiTIIP
  Aitiip Centro Tecnológico, va néixer a la darreria de 1995 a Saragossa com a una entitat orientada a la Innovació i la Tecnologia. Registrada com a Centre Tecnològic d'àmbit estatal, i inscrita en el registre habilitat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat. Aitiip desenvolupa els motlles dels cartutxos, carcasses, nanses i tapes.