Avantatges

 

El projecte Aquiles ofereix múltiples avantatges. Tanmateix, es poden mencionar de manera especial aquelles que incideixen en els tres principals grups de consum del vehicle elèctric:

Avantatges de la manera de recàrrega Aquiles per a les grans flotes: els armaris EMIC

 • Seguretat de disposar de cartutxos carregats a tota hora assegurant plena autonomia a l'usuari.
 • Recàrrega a les hores vall. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.
 • Control de costos. Recarregar les bateries amb les dades fiables de l'energia utilitzada en les activitats. Reducció de costos considerables en la recàrrega.
 • Activitat Socialment Responsable.
 • Simplificació de la planificació de rutes i estratègies per recarregar les bateries.
 • Eliminació de múltiples punts de càrrega i la centralització dels armaris (menor superfície i volum físic).
 • Un major control sobre la gestió de prevenció de riscos laborals.
 • La uniformitat i la simplificació dels processos de negoci per als empleats.
 • Simplificació i comoditat de mode Pick Up de cartutxos.

• Avantatges de la manera de recàrrega AQUILES per als Usuaris

 • El sistema EMIC aporta un valor diferencial per a l'usuari final davant d’altres competidors de vehicles elèctrics de dues rodes.
 • Deixa de banda la preocupació per la recàrrega. La globalització i les configuracions de recàrrega per evitar la limitació de l'autonomia: la recàrrega del cartutx a la llar / oficina a través dels carregadors de cartutxos individuals o de la recollida dels disponibles als carregadors de gabinet i, fins i tot, recarrega la bateria del sistema complet a través de l'endoll del vehicle directament a la presa de corrent.
 • Garantir l'autonomia, els requeriments i les necessitats diàries de l'usuari del escúter elèctric
 • L'adequació i la reducció del preu de compra d'acord amb el nombre de cartutxos comprats.
 • Facilitat de maneig i portabilitat de l'ús de cartutxos, cosa que permet, a més a més dels endolls convencionals de recàrrega.
 • Actuació i conscienciació respecte a les polítiques ambientals.
 • Comportament intel·ligent, aplicant innovació, tecnologia i ecomobilitat a la conducció d'acord amb la nova forma de viure que ve.
 • Reducció de costos considerable per recàrrega.

Avantatges de la manera de recàrrega AQUILES per als Grups Industrials

 • Consciència del binomi mobilitat i medi ambient.
 • Lideratge en la innovació tecnològica. Avantatge competitiu mitjançant l'augment de la capacitat de producció i de les vendes que es generin per l'ascens de la "mobilitat verda".
 • Disminució i ajust dels costos de fabricació i de la posterior adquisició per part de l'usuari d'acord a les seves necessitats reals d'autonomia.
 • Subvencions per a l'adquisició de fins a un 35%, derivat de l'estratègia europea sobre vehicles nets i energèticament eficients.
 • Ser pioners determinant la manera d'estandarditzar i universalitzar la recàrrega dels vehicles de dues rodes.
 • Recàrrega portàtil en qualsevol punt de venda de cartutxos o sistema a les estacions de servei i les àrees designades.
 • Obertura d'una nova unitat de negoci de postvenda i manteniment del sistema i dels seus components.