Característiques

El Projecte Aquiles s'ha desenvolupat amb l'objectiu de facilitar la utilització dels vehicles elèctrics de dues rodes i similars, evolucionant i millorant un dels punts crítics en l'operativa diària amb aquest tipus de vehicles: la seva recàrrega.

Fins avui, el procés de recàrrega dels vehicles elèctrics era simple però ineficient. L'usuari del vehicle l’utilitzava amb normalitat fins al moment en què les bateries s'esgotaven o estaven prop d'esgotar la seva càrrega energètica útil, moment en què havien de ser recarregades. Per a això, l'usuari havia de connectar el seu vehicle a un punt de recàrrega i realitzar-ne una càrrega conjunta. El principal inconvenient d'aquest sistema és l'escassa flexibilitat (el vehicle té càrrega o no en té) i que, durant el procés de recàrrega, el vehicle no està operatiu i, per tant, no pot circular.

Amb la introducció del sistema EMIC, el sistema (Vehicle Elèctric + Bateries) ha deixat de ser binari (té càrrega, no té càrrega), fet que permet una major flexibilitat per a l'usuari i, per tant, la disminució, o fins i tot l’eliminació, dels períodes en què el vehicle ha de fer una parada obligada per recarregar les bateries. El projecte Aquiles entra en joc en aquest moment, oferint un ventall de possibilitats de recàrrega, destinades totes a millorar l'experiència d'ús d'aquest tipus de vehicles i la seva mobilitat.

Actualment, el sistema AQUILES permet 3 modalitats de recàrrega independents i complementàries:
  • Armari de recàrrega en el que es dipositaria el cartutx esgotat i del que se’n retiraria un de completament carregat.
  • Carregador de sobretaula, que permetria carregar els cartutxos esgotats al propi domicili o a l’oficina.
  • Càrrega conjunta del vehicle, connectant-lo a un punt de càrrega de la xarxa elèctrica.