Possibilitats de recàrrega

Actualment, el sistema AQUILES permet 3 modalitats de recàrrega independents i complementàries:

  1. Armari de recàrrega, en el que es dipositaria el cartutx esgotat i del que se’n retiraria un de completament carregat.
  2. Carregador de sobretaula, que permetria carregar els cartutxos esgotats al propi domicili o a l’oficina.
  3. Càrrega conjunta del vehicle, connectant-lo a un punt de càrrega de la xarxa elèctrica.