Beneficis

Molts són els beneficis que aporta el nostre sistema, començant per haver revolucionat el concepte d'ús dels vehicles elèctrics a motor, fins ara sempre vinculats a l'estat de càrrega de la seva bateria i a les opcions de recàrrega del sistema. A més d'introduir avantatges significatius en aquest terreny, se’n poden destacar també alguns altres impactes positius, especialment en el camp mediambiental, en el camp de l'usuari final i, per descomptat, en el camp industrial. Aquests són alguns dels avantatges principals del nostre sistema en cadascun d'ells:

 
MEDI AMBIENT:
 • Política de "0" emissions.
 • Política de "0" líquids tòxics.
 • Política de "0" contaminació acústica.
 • Política de reciclatge òptim dels elements del sistema.
 • Prescriptors d’energia verda.
 
USUARI FINAL:
 • Idèntiques prestacions.
 • Ajuts en adquisicions i assegurança.
 • Estalvi de combustible.
 • Conscienciació i adhesió al moviment de preservació conjunta: "Jo col·laboro".
 • Senzillesa en la recàrrega del dispositiu i inexistència de temps de proveïment.
 • Flexibilitat: adquisició dels cartutxos addicionals a mesura que augmenten les necessitats d'autonomia.
 
INDÚSTRIA:
 • Conscienciació amb el medi ambient. Responsabilitat Social Corporativa.
 • Consecució d’ajuts en R+D.
 • Avantatge competitiu i major volum de vendes.
 • Atracció vs. Competència en el mercat de les motocicletes i dels ciclomotors urbans.
 • Exportació del projecte a tercers països.
 • Minoració de l'impost en la venda.