Característiques

Una de les característiques principals del sistema EMIC és la seva modularitat.D'aquesta manera, el sistema és format per una sèrie de bateries interconnectades que permeten aportar la potència requerida a la motricitat d'un vehicle a motor, d'acord a les seves necessitats i requeriments.

En funció de la configuració escollida per al vehicle i del nombre de cartutxos instal·lats, el sistema permet retirar les unitats descarregades per a la seva recàrrega mentre el vehicle encara és capaç de circular amb l'energia subministrada per les unitats restants. El sistema EMIC permet evolucionar d'un model en què el vehicle estava operatiu si hi havia energia disponible i deixava d'estar-ho durant les operacions de recàrrega, a un model en què sempre pot estar disponible per a l'usuari final, gestionant d'una manera més intel·ligent, eficient i flexible la recàrrega de les bateries que subministren l'energia al motor. Simple i efectiu.

L'avantatge més important d'aquesta configuració rau en la portabilitat de les bateries. Utilitzant la més avançada tecnologia d’ió liti, aquest sistema permet que els seus cartutxos, connectats entre ells per una targeta connectora, compensin la seva càrrega i lliurin de manera unificada al motor tota l'energia requerida. Aquesta tecnologia permet el desenvolupament de bateries d'alt rendiment, tant a nivell energètic com a nivell de vida útil. És un sistema compacte i lleuger que permet fàcilment la seva portabilitat i, derivat d’això, la recàrrega en qualsevol punt de la xarxa elèctrica, ja sigui en una casa, en una oficina, etc.

El Valor Afegit del sistema rau en que cada unitat que el compon es consumeix de manera independent, fet que permet circular al vehicle amb diferents configuracions, ja siguin tres, dos o un els cartutxos que en formin el conjunt.

És a mes un Sistema Dual que permet la recàrrega individual dels diferents cartutxos o bé la recàrrega en bloc, connectant el vehicle a qualsevol punt de recàrrega.